Автошкола Старт 2005 Стара Загора
Карта за квалификация на водача по наредба №41 на МТИТС

     Целта на обучението е да се създадат добре обучени водачи, което е задължително, за да бъде транспортният бизнес успешен.

    Водачите са най-важният фактор, който може да повлияе върху амортизацията на транспортните средства, както и на разхода на гориво. Обучението, което съответства на Европейските директиви, обхваща всичко – от ефективно шофиране, до безопасен транспорт. С нашето обучение водачите развиват своите умения да правят икономии, да повишават ефективността на превозите, да утвърждават имиджа на фирмите, да повишават печалбата.

    Подготовката на водачите за придобиване на Карта за квалификация е въведена на територията на всички страни – членки на ЕС чрез Директива 2003/59/ЕО, транспонирана за България чрез Наредба 41/04.08.2008г. на МТИТС.

    Картата за квалификация на водача е задължителна за водачите на превозни средства от категории C1, C1+E, C, C+E или D1, D1+E, D, D+E, когато с превозните средства се извършват обществени превози или превози за собствена сметка.

    Картата за квалификация на водача е валидна 5 години.

    Курс на всеки 5 години

    С наредбата се въвежда периодично обучение за професионалните шофьори на всеки пет години, като водачите трябва да преминат курс за периодично обучение преди изтичане на срока на валидност на картата за квалификация на водача. Тези, които по една или друга причина не са упражнявали професията си известно време, също ще трябва да преминават през периодично обучение, преди отново да заработят.

    Периодичното обучение е с продължителност 47 учебни часа, от които не по-малко от 7 часа са за управление на автомобил от съответната категория. Допуска се обучението да се провежда на отделни части, които не трябва да са по-малки от 7 часа. Така, вместо да отделят цяла седмица за ходене на курсове, водачите могат да ходят примерно 5 поредни съботи. В края на обучението,курсистите получават Удостоверение за професионална компетентност за извършване на превози на товари и пътници.

    Карта за квалификация на водача не се изисква:

1. при извършване на превози на пътници и товари с превозни средства с конструктивна максимална скорост не по-виска от 45 km/h;
2. при извършване на превози на пътници и товари, извършвани от Министерството на отбраната, МВР, ДАНС, държавните предприятия „Строителство и възстановяване“, „Транспортно строителство и възстановяване“ и „Съобщително строителство и възстановяване“, свързани с изпълнението на нормативно определените им публични задачи, както и от съюзнически и/или чужди въоръжени сили, преминаващи през територията на Република България и пребиваващи на нея;
3. при извършване на превози на пътници и товари при бедствия, аварии и други извънредни ситуации;
4. за управлението на превозни средства, използвани за обучение на кандидати за придобиване на свидетелство за управление на моторно превозно средство или карта за квалификация на водача;
5. за управлението на превозни средства, преминаващи през пътни изпитания за целите на техническото развитие, ремонт или поддръжка, или нови или възстановени превозни средства, които още не са пуснати на пазара;
6. за управлението на превозни средства, използвани за лична употреба, с нетърговска цел;
7. за управлението на превозни средства, превозващи материал или оборудване, необходими на водача за извършване на неговата основна дейност.

Може да се запознаете с пълния текст на Наредба №41 тук>>

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Петко Петков
преподавател
по управление
Mtel 0887 60 78 70
GLOBUL 0899 18 70 88