Автошкола Старт 2005 Стара Загора
Изисквания за започване на курс категория "B"
  1. Да са навършени 17 години и 9 месеца
  2. Да се представят следните документи :
  •  документ за завършено образование ( минимум основно )

  •  двустранно копие на лична карта

  •  2бр. снимки за документи  

Как протича шофьорския курс

1.ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕОРИЯ:

- модул Общо устройство на автомобила

- модул Безопасност на движението

След проведения курс по теория , курсистът полага вътрешен изпит. Той се състои от решаване на 3 листовки с по 15 въпроса за време 40 минути. Оценяването е по точки. Положителен резултат е при над 86 точки. Максимален брой точки – 97. При успешно положен вътрешен изпит кандидатът може да се яви на изпит пред ДАИ.

Имате възможност да ползвате учебно помагало за кандидат-шофьори от фирмата по време на теоретичното обучение безплатно или да си закупите помагало , листовки ,коментар на верните отговори в листовките.

2.ОБУЧЕНИЕ ПО ПРАКТИКА

Може да започне след преподаване на седма  тема от модул Безопасност  на движението от теоретичното обучение

- придобиване на навици за работа с уредите за управление на автомобила

- прилагане  на правилата за движение по пътищата 

- навици при управление на автомобила в определени условия: на учебна площадка, в извънградски условия ,при интензивно градско движение и на автомагистрала по възможност.

Практическото  обучение за управление на МПС е 31 кормилни часа, като един кормилен час е с продължение 50 мин., от които 40мин.  е управление , 5 минути за въвеждащ и 5 минути – заключителен инструктаж.

Обучението по практика не може да надвишава 2 кормилни часа за денонощие.

Курсистът има възможност сам да избере автомобила,инструктора , както и времето на кормуване.

3.ИЗПИТИ

Изпитите са теоретичен и практически , т.е. листовки и кормуване. Полагат  се  след приключване на обучението в школата пред представител на  ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ „КД – ДАИ”- гр. Стара Загора, назначен за председател на изпитната комисия.

Цена на курса 410лв.
* цената не включва изпитните такси

При нас могат да вземат също и допълнителни часове
водачи с шофьорска книжка,
които нямат опит и не са уверени в уменията си
да управляват автомобила си .

Потърсете повече информация в офиса на Автошкола СТАРТ

 

Намерете ни във Facebook
СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Адрес
Стара Загора
ул."Отец Паисий"60
ет.6, офис 20
e-mail: start2005ood@abv.bg

Дарина Нейчева
технически секретар
Mtel 0887 68 84 29

Тодорка Петкова
преподавател
по управление
Mtel 0887 60 32 98
GLOBUL 0899 18 70 86


Петко Петков
преподавател
по управление
Mtel 0887 60 78 70
GLOBUL 0899 18 70 88