Автошкола Старт 2005 Стара Загора
Изисквания за започване на курс категория "B"
  1. Да са навършени 17 години и 9 месеца
  2. Да се представят следните документи :
  •  документ за завършено образование ( минимум основно )

  •  двустранно копие на лична карта

  •  2бр. снимки за документи  

Как протича шофьорския курс

1.ОБУЧЕНИЕ ПО ТЕОРИЯ:

- модул Общо устройство на автомобила

- модул Безопасност на движението

След проведения курс по теория , курсистът полага вътрешен изпит. Той се състои от решаване на 3 листовки с по 15 въпроса за време 40 минути. Оценяването е по точки. Положителен резултат е при над 86 точки. Максимален брой точки – 97. При успешно положен вътрешен изпит кандидатът може да се яви на изпит пред ДАИ.

Имате възможност да ползвате учебно помагало за кандидат-шофьори от фирмата по време на теоретичното обучение безплатно или да си закупите помагало , листовки ,коментар на верните отговори в листовките.

2.ОБУЧЕНИЕ ПО ПРАКТИКА

Може да започне след преподаване на седма  тема от модул Безопасност  на движението от теоретичното обучение

- придобиване на навици за работа с уредите за управление на автомобила

- прилагане  на правилата за движение по пътищата 

- навици при управление на автомобила в определени условия: на учебна площадка, в извънградски условия ,при интензивно градско движение и на автомагистрала по възможност.

Практическото  обучение за управление на МПС е 31 кормилни часа, като един кормилен час е с продължение 50 мин., от които 40мин.  е управление , 5 минути за въвеждащ и 5 минути – заключителен инструктаж.

Обучението по практика не може да надвишава 2 кормилни часа за денонощие.

Курсистът има възможност сам да избере автомобила,инструктора , както и времето на кормуване.

3.ИЗПИТИ

Изпитите са теоретичен и практически , т.е. листовки и кормуване. Полагат  се  след приключване на обучението в школата пред представител на  ОБЛАСТЕН ОТДЕЛ „КД – ДАИ”- гр. Стара Загора, назначен за председател на изпитната комисия.

Цена на курса 410лв.
* цената не включва изпитните такси

При нас могат да вземат също и допълнителни часове
водачи с шофьорска книжка,
които нямат опит и не са уверени в уменията си
да управляват автомобила си .

Потърсете повече информация в офиса на Автошкола СТАРТ

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Петко Петков
преподавател
по управление
Mtel 0887 60 78 70
GLOBUL 0899 18 70 88