Автошкола Старт 2005 Стара Загора
За курс категория C

- да притежава правоспособност за управление на МПС от категория „В”
- да е на възраст не по-малко от 18 години
- да е завършил основно образование
- да отговаря на изискванията за психологическа годност определени от Наредба №36 ( удостоверение за психо преглед)

Документи:

1. шофьорска книжка (копие)
2. лична карта (копие)
3. диплома за завършено най-малко основно образование (копие)
4. удостоверение за психо преглед (копие )
5. снимка – 1бр.

Обучение:

Модул: Превоз на товари – 8 учебни часа
Модул: Общо устройство – 6 учебни часа
Модул: Управление на МПС – 20 учебни часа

Изпити:

- Теоретичен вътрешен изпит във фирмата
- Теоретичен изпит пред ДАИ
- Практически вътрешен изпит във фирмата
- Практически изпит пред ДАИ

Цена на курса 370лв.
* цената не включва изпитните такси

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС
Петко Петков
преподавател
по управление
Mtel 0887 60 78 70
GLOBUL 0899 18 70 88